About

Tentang Yayasan Ta'lim:
Sebuah yayasan pengajian agama Islam yang menyediakan kelas pengajian dengan pendalilan yang sahih daripada Al-Quran dan As-Sunnah mengikut kefahaman Sahabat ~Radiyallahu anhum~ serta kefahaman ulama-ulama salaf ~rahimahumullahu jami'an~.

Misi Yayasan Ta'lim:
Menjadi pusat pengajian Islam yang mampu menjana seramai ahli masyarakat yang memahami dan mengamal Islam selaras dengan kehendak Allah SWT, melalui penggunaan infrastruktur yang relevan dan teknologi masa kini.